Taalcorrectie

Een belangrijke brief of andere tekst (bijvoorbeeld een schoolwerkstuk) verdient uiterste zorg op zowel het gebied van spelling als stijl. Laat correspondentie en teksten daarom verzorgen door een specialist. PR-kwadraat heeft ervaring met tekstproductie op allerlei gebieden. Uitbesteding van schrijftaken heeft veel voordelen:

 

Neem voor meer informatie en tarieven contact op met PR-Kwadraat als u zeker wilt zijn van een correcte brief, folder, brochure of schoolwerkstuk. Vul uw gegevens in op het contactformulier en u heeft snel alle informatie over het dienstenpakket van PR-kwadraat in Zandpol.

Een telefoontje naar 0591 552293 werkt ook altijd goed! 

"Prima stok! Goed om te plaetsen liekt me."
Sietske Bloemhoff - directeur Stellingwarver Schrieversronte, Oldeberkoop
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw bericht:
Uw URL :